prof. Władysław Mielczarski

Profesor zwyczajny w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, członek Europejskiego Instytutu Energii

Publikacje autora