Ignacy Dudkiewicz

Redaktor naczelny magazynu lewicy katolickiej „Kontakt” (www.magazynkontakt.pl), członek zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, publicysta, dziennikarz, aktywista, działacz społeczny i nauczyciel. W latach 2013-2019 redaktor portalu organizacji pozarządowych NGO.pl.

Publikacje autora