Srebrna gospodarka. W poszukiwaniu odpowiedzi na starzenie się społeczeństwa

6. SREBRNA GOSPODARKA W POLSCE – GŁÓWNE PUNKTY

W świetle wcześniej zarysowanej wagi zagadnienia należałoby zadbać, aby już u progu kolejnej dekady wizja srebrnej gospodarki nabrała bardziej konkretnego kształtu. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu w trzech aspektach:

  • starszy konsument na rynku dóbr i usług we współczesnej gospodarce i społeczeństwie;
  • dojrzały wiekiem pracownik w procesie kreowania, wytwarzania i dostarczania dóbr i usług we współczesnej gospodarce i społeczeństwie;
  • „srebrne segmenty rynku” oraz polityki publicznej.