Ratunek dla Unii: wzmocnienie parlamentów narodowych

Ratunek dla Unii: wzmocnienie parlamentów narodowych

Autor: Ludwik Dorn

Co najmniej od 2008 roku słabnie legitymacja Unii Europejskiej. Efektem jest znaczące umocnienie się antyeuropejskich partii politycznych i powszechny zwrot ku państwom narodowym. Nowe określenie roli parlamentów narodowych w Unii może być racjonalną odpowiedzią na ten zwrot

Ratunek dla Unii: wzmocnienie parlamentów narodowych