Wolność obywatelska w Polsce PO i PiS

Spis Treści

1. Wprowadzenie

2. Zakres analizy

2.1. Czym są wolności obywatelskie?

2.2. Zakres analizy

3. Monitoring wolności obywatelskich

3.1. Wolności osobiste i religijne

3.1.1. Wskaźnik osobistych wolności społecznych

3.1.2. Swoboda przemieszczania się

3.1.3. Wolności dotyczące religii, praw mniejszości i tożsamości

3.2. Wolność słowa, mediów i ekspresji

3.2.1. Wolność mediów

3.2.2. Wolność akademicka i wolność edukacji od indoktrynacji

3.3. Wolność zgromadzeń i demonstracji

3.4. Wolność zrzeszania i autonomia organizacji pozarządowych i zawodowych

3.5. Prawo do sprawiedliwości

3.5.1. Stopień niezależności władzy sądowniczej

3.6. Wolność polityczna

3.6.1. Stopień wolności i uczciwości wyborów

3.6.2. Możliwość zrzeszania się w partie polityczne i ich autonomia

3.6.3. Autonomia samorządu

3.7. Wolność gospodarcza

3.7.1. Prawo własności i praworządność w zakresie działalności gospodarczej

3.7.2. Udział państwa w gospodarce

3.7.3. Stopień wolności prowadzenia działalności gospodarczej i regulacje państwowe

3.7.4. Otwartość rynków

3.8. Syntetyczne wskaźniki wolności

3.8.1. Wskaźnik wolności: Freedom In The World

3.8.2. Wskaźnik dla państw, które przeszły transformację: Nations in Transit

3.8.3. Wskaźnik wolności gospodarczej: Index of Economic Freedom

3.8.4. Wskaźnik wolności prowadzenia biznesu: Doing Business

3.8.5. Wskaźnik zbiorczy: Human Freedom Index

4. Podsumowanie

5. O autorze

Aneks: Metodologia badań