Wolność obywatelska w Polsce PO i PiS

5. O autorze

Autor: Jarema Piekutowski – socjolog, publicysta, analityk, główny ekspert ds. społecznych
„Nowej Konfederacji”, współpracownik Centrum Wyzwań Społecznych UW. Jako kierownik i ekspert uczestniczył w realizacji ponad 60 projektów – przede wszystkim badawczych, ale także szkoleniowych i doradczych z dziedziny społeczeństwa obywatelskiego, kultury, gospodarki, edukacji oraz rozwoju regionalnego i lokalnego. Autor i współautor wielu publikacji, np. “Pomysłowość miejska. Studium trajektorii realizacji oddolnych inicjatyw mieszkańców Warszawy” (2017). Członek Laboratorium „Więzi”. Współpracował z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Pracownią Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Dane kontaktowe autora:

j.piekutowski@nowakonfederacja.pl
tel. 662 003 969

 

www.nowakonfederacja.pl

Redakcja: Stefan Sękowski