Małgorzata Maksymowicz

Doktor nauk biologicznych. Zajmuje się biologią molekularną i komórkową, specjalizując się w transporcie i sygnalizacji komórkowej. Jest współautorką publikacji naukowych dotyczących między innymi odpowiedzi odpornościowej na poziomie komórkowym. Pracowała w Międzynarodowym Instytutucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie.

Publikacje autora