1. Wybory do sejmików województw

1.2. Władza w regionach

Kluczowym rezultatem wyborów sejmikowych jest zdolność poszczególnych ugrupowań do uczestniczenia w rządzeniu samorządem wojewódzkim. Mechanizm powoływania zarządów województw opiera się na tworzeniu większościowych w sejmikach. Inaczej niż na poziomie ogólnopolskim, gdzie od dawna wybory określają rządzące przez całą kadencję ugrupowanie, w polityce regionalnej dochodziło czasami do odwrócenia koalicji w ciągu jednej kadencji.

Dlatego też oprócz zwycięzców należy też wskazać, te zarządy, za którymi stoi niewielka większość głosów i te, które mogą oceniać swoje zaplecze jako względnie stabilne. W tych drugich zmiany będą mieć zatem raczej charakter personalny niż partyjny.