KRAJOBRAZ PO SAMORZĄDOWEJ BITWIE. Jak wygląda Polska po wyborach z 2018 r.?

1. Wybory do sejmików województw

Wybory do sejmików województw stanowią najbardziej upartyjniony element całej kampanii, a zarazem – podobnie jak wybory powiatowe – nie budzą tak silnego zainteresowania mediów jak wybory prezydentów miast. Do organizowanych w trakcie kampanii wyborczej debat nie zaprasza się niemal wcale członków zarządów wojewódzkich i przedstawicieli sejmikowej opozycji, niewiele mówi się o liderach poszczególnych list. Same wyniki do Sejmików podawane są przede wszystkim w wersji ogólnopolskiej – odsetka głosów jaki przypadł głównym partiom – oraz przez pryzmat zwycięstwa w każdym z województw. Oba te elementy nie przekładają się jednak na realny sukces w tych wyborach, jakim jest udział partii w rządzeniu województwem.