Nieznośna lekkość recentralizacji

Nieznośna lekkość recentralizacji

Autor: Elżbieta Hibner

„Przepisy ograniczające samodzielność władz lokalnych i regionalnych są rozproszone w wielu aktach prawnych, a ich treść – wstydliwie przez ustawodawcę przemilczana”

Nieznośna lekkość recentralizacji