W stronę dojrzałości. Projekty jako narzędzie rozwoju administracji publicznej

W stronę dojrzałości. Projekty jako narzędzie rozwoju administracji publicznej

Autor: Stanisław Gasik

Aby pieniądze podatników nie były marnowane, a administracja państwowa uzyskała sterowność, Polska musi poprawić skuteczność realizacji projektów sektora publicznego. W chwili obecnej, polska administracja publiczna nie przejawia większego zainteresowania zarządzaniem projektami. Publikacja przedstawia podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem projektami i wskazuje możliwe drogi wyjścia z impasu

W stronę dojrzałości. Projekty jako narzędzie rozwoju administracji publicznej