Polska, Francja i Niemcy wobec Unii. Europejskie wizje w Trójkącie Weimarskim

Streszczenie analizy prof. Tomasza Grzegorza Grosse

Polska, Niemcy i Francja, czyli Trójkąt Weimarski. Czy możemy dogadać się na temat przyszłości Unii? Czy poglądy Merkel, Macrona i innych liderów są zbieżne z refleksjami PiS, czy polskiej opozycji? Na te pytania odpowiada analiza profesora Tomasza Grzegorza Grosse z Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Istnieją wyraźne różnice między stanowiskiem rządów polskiego, niemieckiego i francuskiego.
 • Wszystkie państwa miały w 2018 roku rozbieżne opinie na temat przyszłości strefy euro.
 • Kontekst regionalny i globalny nie służył zbliżeniu między Polską a partnerskimi państwami zachodnioeuropejskimi:
  • brak klarownej polityki wobec nadmiernej imigracji i przyszłości strefy euro;
  • pogarszający się klimat między Francją i Niemcami a USA;
  • podejmowane próby zbliżenia z Rosją, przede wszystkim ze strony Paryża.

Macron preferuje również większe zróżnicowanie integracyjne, „Europę wielu prędkości” i budowanie przyszłości Europy w oparciu o „serce”, czyli wzmocnioną strefę euro.

 • Program polskiego rządu jest w niektórych obszarach znacznie bardziej kompatybilny z programem francuskiej i niemieckiej opozycji, aniżeli rządzących ugrupowań w obu krajach.
 • Polityka rządu PiS w wielu miejscach kontynuuje linię wcześniejszych rządów (dotyczy to zwłaszcza polityki zagranicznej i obronnej UE, jak również rynku wewnętrznego). Jest też w niektórych sprawach zgodna z programem opozycji.

W polityce zagranicznej Unii PiS akceptował poszerzanie UE o państwa bałkańskie, zabiegano też o włączenie do struktur unijnych Ukrainy. Popierał dalszy rozwój Partnerstwa Wschodniego i relacji transatlantyckich

 • W polityce francuskiej ton w debacie o przyszłości Europy nadaje prezydent Macron i jego zaplecze polityczne. W wielu sprawach i zgodnie z francuską doktryną europejską partie opozycyjne wspierają prezydenta.
 • W Niemczech podstawą programową dla działań rządu jest przede wszystkim program chadecji. Na działania rządu rosnący wpływ ma natomiast Alternatywa dla Niemiec, zwłaszcza w kluczowej dla opinii publicznej polityce migracyjnej i reformach strefy euro.