Polska, Francja i Niemcy wobec Unii. Europejskie wizje w Trójkącie Weimarskim

Polska, Francja i Niemcy wobec Unii. Europejskie wizje w Trójkącie Weimarskim

Autor: Tomasz Grzegorz Grosse

„Podstawowym wyzwaniem w obecnej UE jest wewnętrzne pęknięcie w poszczególnych państwach członkowskich: na siły liberalne i antyliberalne, zwolenników społeczeństwa otwartego i zamkniętego, demokratów i autokratów, euroentuzjastów i eurosceptyków, wyznawców współpracy ponadnarodowej oraz międzyrządowej (rosnących ostatnio w siłę)”