Wesprzyj wydanie
"Świat Narodów Zagubionych"

Nowa Konfederacja od lat prowadzi wysiłki na rzecz rozwoju polskiej debaty w tematyce międzynarodowej. Staramy się, aby nasz głos w debacie publicznej pomagał tworzyć świadomość globalnych wyzwań, aby Polska mogła zmierzyć się z nimi odpowiednio przygotowana. Kolejnym krokiem na tej drodze jest nasz najnowszy wywiad rzeka z profesorem Bogdanem Góralczykiem, specjalistą z wieloletnim stażem akademickim i praktycznym w wymienionej dziedzinie. Pomóżcie nam sprawić, aby wnioski zawarte w tej książce dotarły do jak najszerszego grona odbiorców.

Wywiad rzekę z Bogdanem Góralczykiem przeprowadziła Natalia Kołodyńska-Magdziarz.

Żyjemy w świecie bezładu. Zachwiana została wiara w filary świata zachodniego, którymi przez lata były demokracja liberalna i konsensus waszyngtoński. Społeczeństwa zachodnie są niezwykle głęboko spolaryzowane, podzielone ekonomicznie, politycznie, ideologicznie. Wyzwanie chińskie to największe wyzwanie jakie stało przed Stanami Zjednoczonymi w całych ich dziejach. Dawno już skończyła się jednobiegunowa chwila, coraz wyraźniej widzimy, że zachód musi podzielić się władzą nad światem. Wciąż nie wiemy co z tego wyniknie: czy będziemy żyć znów w świecie dwubiegunowym? A może do USA i Chin dojdą kolejne bieguny? Kto mógłby wejść w te miejsca – Indie, Rosja, Unia Europejska? Jak w świecie bezładu sprostać globalnym wyzwaniom takim jak zmiany klimatyczne, nowe technologie, zmiany społeczne, dominacja wielkich korporacji czy też groźba kolejnych pandemii?

Wpłać 50 zł pokryjesz koszt jednego dnia promocji książki na Facebooku
Wpłać 100 zł pokryjesz koszty promocji książki w grupie 2000 osób
Wpłać 200 zł pokryjesz koszt grafik promocyjnych
Wpłać 500 zł pokryjesz koszt organizacji debaty online
Wpłać 1 000 zł pokryjesz koszt zaprojektowania i przygotowania okładki
Wpłać 1 500 zł pokryjesz koszt redakcji książki
Wpłać 10 000 zł pokryjesz koszt prowadzenia akcji promocyjnej przez 3 miesiące

Dzięki Wam udało nam się zebrać już 1 050 zł