Newsletter

Tematy numerów

Niekompetencja wiodąca lud na barykady

Ochrona Puszczy Białowieskiej, choroby psychiczne, szczepionki – te ważne tematy są ofiarą rewolucji bez idei. Żyjemy w marzeniu Paula Feyerabenda o anarchizmie metodologicznym w dyskursie naukowym

Ciemnogród vs. Scjentopogard

Wojna kulturowa toczy się w Polsce od wieków, ale rozgorzała z nową siłą wraz z otwarciem frontu szczepionkowego. Ma on jednak swoje niebagatelne podstawy

Upadek legislacji

Politycy traktują stanowienie prawa jako narzędzie zmieniania rzeczywistości. Do lamusa odeszły koncepcje widzące w prawie stanowionym konkretyzację prawa naturalnego

Konsensus cechą arcypolską?

Istnieje szansa na stworzenie systemu politycznego opartego na konsensusie. Wymaga to jednak intensywnego zaangażowania w życie społeczne obywateli oraz podjęcia próby wzmocnienia kontroli polityków

Retoryczny stan wojenny

Sposób, w jaki PiS sprawuje władzę, wymusza opowiedzenie się po jednej ze stron w stopniu, z jakim nie mieliśmy do czynienia po 1989 r. Do czego ta sytuacja prowadzi?

Polska w drodze do Grecji

Podział na postsolidarność i postkomunizm zmuszał obie strony do tworzenia projektów propaństwowych. O sztucznym podziale na PO i PiS tego nie można powiedzieć

Antykomunizm odtwórczy. Sztandar wyprowadzić

Współczesny antykomunizm nie ma już nic wspólnego z odpowiedzią na rzeczywiste problemy, jakie nas dotykają

Millenaryści z Mińska Mazowieckiego

​Nadzieje i fantazje „ludu PiS-owskiego” wydają się chwilami niepokojąco bliskie chiliastycznych marzeń o końcu historii

Bronie matematycznego zniszczenia

Uwierzyliśmy, że wielkie liczby i statystyki zagwarantują nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy, ale także uczciwość. Czy na pewno?

Co roboeta miał na myśli

Sztuczna inteligencja i automatyzacja życia nie są i nie mogą być ulepszonym odzwierciedleniem ludzkich działań i ewaluacji. Mimo bezsprzecznego ułatwienia, jakie za sobą niosą, traktować je należy z dozą sceptycyzmu

Witamy w cyberdemokracji

Bazując na wiedzy płynącej z neuronauki oraz znając techniki odziaływania na ludzkie emocje, można wpłynąć na decyzje, które ludzie podejmują oraz na fakty, które zapamiętają

Turboliberalizm vs. hiperdemokracja

Wybieramy dziś między opcjami naprawdę złymi: zbuntowanymi elitami a zbuntowanymi masami. Dobra przyszłość nie kryje się za rządami żadnej z nich