Newsletter

Tematy numerów

O systemowej znieczulicy lekarzy, czyli o wojnie pokoleń

Książka P. Reszki uwidacznia dwie istotne kwestie. Warunkiem zwalczania znieczulicy lekarzy jest kształcenie właściwych postaw na etapie studiów. Po drugie: aktualny spór w służbie zdrowia rozgrywa się między młodymi lekarzami a lekarzami-politykami pokolenia transformacji

Czy e-zdrowie nas uzdrowi?

Unowocześnienie systemu ochrony zdrowia to nie tylko zachcianka młodych. To realna potrzeba

Powrót cnót

Wiek dwudziesty sprawił, że nawet mistrzowie przez dłuższy czas o nich milczeli. A jednak dziś pojęcie cnót powraca – i to w miejscach zaskakujących, bo we współczesnej psychologii i biznesie.

Pedagogika i cnoty

Klasyczna etyka wychowawcza dostrzegała słabości młodego człowieka. Podkreślała konieczność stawiania mu wymagań i prowadzenia przez dorosłych w okresie wychowania. Naturalizm ją odrzucił – czas do niej wrócić

Coraz dalej od Kościoła

Podczas pontyfikatu Franciszka polski Kościół zaczyna wyraźnie odstawać od innych kościołów lokalnych. Czy jednak chłodny stosunek do nauczania obecnego papieża jest największym problemem?

Jeden tradycyjny, zbiorowy, niefranciszkowy Kościół…

Dane statystyczne i sondażowe pokazują, że polski katolicyzm różni się od tego spotykanego w innych częściach Świata. Momentami wydaje się wręcz kościołem autokefalicznym

Szorstka przyjaźń Polski z Rzymem

O ile możemy Polskę nazwać państwem, które było i jest katolickie, to papieskim zwykle ono tylko bywało

Szkoła przeciwko wolności

Potrzebujemy edukacyjnej rewolucji, która przywróci powagę idei obywatelstwa i uzbroi obywateli w wiedzę niezbędną do rozumienia współczesnej polityki

Wiedza o państwie: z powrotem do podstawówki

Najlepiej wyedukowani w kwestiach politycznych są w Polsce... czternastolatkowie. Dorosłym brakuje często kompetencji do zrozumienia podstawowych kwestii proceduralnych

Wszy a sprawa polska

Wszy testują modele organizacji społecznej lepiej niż niejeden wytrawny socjolog. Sposób, w jaki Polacy sobie z nimi (nie) radzą w szkołach obrazuje, gdzie leżą deficyty naszej edukacji obywatelskiej

Nowy Dziwny Świat

Żyjemy już w innej rzeczywistości, która nadal gruntownie się zmienia, podczas gdy mówimy o niej językami z poprzednich epok. Odpowiedź na jej wyzwania wymaga nowych metod działania

Polityka oparta na danych czy dane oparte na polityce?

Polscy politycy są bardzo niechętni wobec stosowania evidence-based policy. W swych decyzjach kierują się częściej własnymi domysłami i potrzebami marketingowymi