Newsletter

Recenzje

Ameryka w szponach oligarchów

Współczesne USA są niestabilnym krajem, którego dotychczasowy byt potężnie naruszyła gospodarka oparta na nieokiełznanej spekulacji

Nie taki Franciszek ekologiczny, jak go malują

Gwałtowne reakcje na nową encyklikę papieża wskazują, że lektura poprzedniej, Caritas in veritate Benedykta XVI, została zupełnie zaniedbana

Kronika przepoczwarzenia

Zalewski proponuje czytelnikom klucz interpretacyjny dotyczący „warunków brzegowych” transformacji. Zgoda na te warunki oznaczała możliwość dołączenia do wąskiego grona „wtajemniczonych”

Niedźwiedź i smok, czyli klucz do przyszłości świata

Książka Michała Lubiny jest obowiązkową lekturą nie tylko dla tych, którzy interesują się Rosją, Chinami czy Azją, ale przed wszystkim dla tych, którzy chcą dobrze poznać meandry „polityki siły”

Eugeniusz Kwiatkowski: kapitalista i państwowiec

Idea „gospodarki narodowej”, tak bliska zdeklarowanemu kapitaliście Kwiatkowskiemu, została we współczesnej Polsce zdyskredytowana przez ludzi co rusz powołujących się na „wolny rynek”

I ty zostaniesz filosemitą

Muzeum Historii Żydów Polskich otworzy nowy rozdział może nie tyle w stosunkach polsko-żydowskich, ile w retoryce wokół nich. Mamy w końcu obszar do wnikliwej debaty. Także tej dotyczącej paru wyraźnych błędów w ekspozycji

Bezpieczni od wszelkiego zamętu

Kilka uwag w sprawie Teatru Narodowego za dyrekcji Jana Englerta albo nawet esej osobisty

Szare eminencje

„Nowi międzynarodowi gracze” ustanowili nowe reguły gry w celu osiągnięcia własnych korzyści. Dziś władza i wpływy nie należą do tych, którzy je rzekomo sprawują, ale do „naginaczy”, którzy rzeczywiście rządzą

Najbardziej ostatni z ostatnich filmów

„Bardzo poszukiwany człowiek” traktuje szczerze i bezwzględnie o koszmarnej cenie, jaką płacą wszyscy, którzy tylko dostaną się w okrutne tryby zmagań antyterrorystycznych

Ucieczka na najdalszy Zachód

Na „Do Wyoming” Korzeniewskiego można spojrzeć jako na dramatyczne studium duszy Polaka na obczyźnie. To studium staje się aktualne zwłaszcza teraz, podczas jednego z największych exodusów polskiej młodzieży

RAZa realizm moralizmem podszyty

Rafał A. Ziemkiewicz w rzeczywistości nie sprzeciwia się moralności w polityce – lektura „Samobójstwa” każe mniemać, że moralność polityki leży mu mocno na sercu. Choć broni jej niekonsekwentnie

Ostatnie polskie powstanie

„Solidarność Walcząca” była inną opozycją niż ta, której obraz znamy z propagandowego lukru uświetniającego rocznice takie jak 4 czerwca. Tu chodziło nie o „porozumienie”, lecz o „niepodległość”