Newsletter

Felietony

Najjaśniejsza i Starcy

Decyzja ZUS odmawiająca prawa do renty sprowadza się do formuły „nie jest niezdolny do pracy” i nie zawiera merytorycznego uzasadnienia

Fałszerstwo uczuć

Każdy z nas ma miejsce, w które wsączyć się może słabość. Giuseppe Tornatore, autor „Konesera”, snuje dramatyczną opowieść o rozmontowywaniu naszej ochronnej palisady