Newsletter

Eseje

Tłumacz znaczy przyjaciel

Pojawia się pytanie: kim był Karl Dedecius? Niemcem rozkochanym w polskości, a może ukrytym Polakiem, którego los rzucił nad Ren?

Własność i wolność

Współczesny człowiek żyjący w warunkach cywilizacji zachodniej dysponuje praktyczną wiedzą o bliskich związkach między własnością prywatną czy jednostkową a wolnością

Kremówki dla wszystkich

W „Centesimus Annus” Jan Paweł II ukazał przyczynę upadku komunizmu w pogwałceniu praw ludzi pracy. Czy doprowadzi ono do upadku kapitalizmu?

Lokalizm według Korab-Karpowicza

Państwo Karpowicza nie jest monadyczne i zamknięte, rozumie potrzebę współdziałania na arenie międzynarodowej, braterstwa ludzi, pomocy w chwili kryzysu i wyrzeka się modernistycznego militaryzmu

Granice relatywizmu politycznego

Biedna ta zasada relatywizmu politycznego. Biedne twierdzenie, iż potęga państwa jest odwrotnie proporcjonalna do siły państw i narodów z którymi ma ono sprawy sporne

Temidę do okulisty

Trzy rodzaje władz miały się nawzajem pilnować i ograniczać. W praktyce wygląda to tak, że judykatywa kontroluje pozostałych oraz samą siebie

Będziemy żałować

Demokracja, wysoki poziom redystrybucji i duża gęstość zaludnienia wskazują na to, że masowe przyjmowanie odmiennych kulturowo uchodźców i imigrantów musi się skończyć ostrym społecznym konfliktem

Piosenki zbuntowane

Dlaczego ćwierć wieku po upadku komunizmu pogujemy do punkowych piosenek z dwudziestolecia międzywojennego?

Alternatywy dla Niemiec

Obecny model niemiecki wobec skali kryzysu jest niemal bezbronny i sam rząd zaczyna to rozumieć, choć coraz mniej jest w stanie z tym zrobić

W poszukiwaniu zmiany systemowej

Praktyka pierwszych miesięcy po wyborach pokazuje, że – bez względu na intencje – w niektórych obszarach możemy mieć do czynienia ze zmianami umacniającymi systemowe patologie

Recepcja weneckich i florenckich idei republikańskich w polskiej teorii politycznej XVI wieku. Wybrane przykłady

.

Kto będzie bronił słabszych?

Lewicowcy mogą albo bronić swoich pokrzywdzonych, albo stać się jedynie użytecznymi idiotami neoliberalizmu

Masz dość bzdur i propagandy?

Wspieraj niezależny i ambitny ośrodek myśli

Solennie zobowiązuję się przemyśleć czy stać mnie na wsparcie serwisu Nowa Konfederacja stałym zleceniem przelewu dowolnej kwoty

przykładowe kwoty:

  • 16 zł - latte z dodatkami w kawiarni
  • 50 zł - bilet ulgowy do teatru
  • 150 zł - bilet do opery
  • 500 zł - zostań mecenasem polskiej myśli politycznej