Newsletter

Raporty eksperckie

Wolność obywatelska w Polsce PO i PiS

Niewątpliwie ostatnie lata przyniosły erozję demokratycznej i republikańskiej państwowości. Niebezpieczne są w tym zakresie przemiany w sądownictwie, zmniejszenie decyzyjności samorządów i pogorszenie jakości mediów publicznych. Jednak ogólnoświatowe raporty oceniające wolność pozostawiają nieraz dużo do życzenia pod względem metodologicznym, a ich autorzy popełniają błędy rzeczowe. Rzetelna ocena poziomu swobód obywatelskich w Polsce wymaga więc bardziej pogłębionych i obiektywnych analiz.

W stronę dojrzałości. Projekty jako narzędzie rozwoju administracji publicznej

Aby pieniądze podatników nie były marnowane, a administracja państwowa uzyskała sterowność, Polska musi poprawić skuteczność realizacji projektów sektora publicznego. W chwili obecnej, polska administracja publiczna nie przejawia większego zainteresowania zarządzaniem projektami. Publikacja przedstawia podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem projektami i wskazuje możliwe drogi wyjścia z impasu

UNIA EUROPEJSKA W KRYZYSIE EGZYSTENCJALNYM?

Dalsze trwanie w marazmie może doprowadzić do chaosu i rozpadu Unii. Brexit, wybór Donalda Trumpa i fala buntu przeciw globalizacji oraz dominacji rynków były ciosem w fundamenty Unii Europejskiej. Raport prof. Bogdana Góralczyka, politologa, sinologa, dyrektora Centrum Europejskiego UW przedstawia diagnozę i możliwe drogi wychodzenia z unijnego kryzysu.

Bogacić się łatwiej i sprawiedliwiej. Jak uzdrowić polski system danin publicznych i transferów społecznych

Raport Andrzeja Mikosza to propozycja szerokiej reformy systemu socjalno-podatkowego państwa Polskiego. Dotyka takich kwestii jak demografia, polityka mieszkaniowa, służba zdrowia, system emerytalny oraz system podatkowy.

Wpływ kapitału. Jak mierzyć korzyści, które przedsiębiorstwo przynosi polskiej gospodarce?

Dla uniknięcia peryferyzacji gospodarki należy otoczyć społecznym i publicznym szacunkiem tych przedsiębiorców, którzy prowadząc działalność gospodarczą, przynoszą duże korzyści gospodarce krajowej.

Zbudować państwo. 20 idei na rzecz poprawy jakości rządzenia Polską

Jakość rządzenia Państwem Polskim jest niska, a w ciągu ostatniej dekady pod pewnymi względami uległa nawet pogorszeniu.