article

Stanisław Gasik

Stanislaw Gasikdr Stanisław Gasik

Dr Stanisław Gasik, wykładowca zarządzania projektami w AFiB Vistula. Zajmuje się zarządzaniem w sektorze publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem administracji centralnych i zarządzania projektami. W ramach projektu badawczego przeanalizował rozwiązania z tego obszaru w kilkudziesięciu krajach. Wprowadził do literatury i analizował takie pojęcia, jak Rządowy System Realizacji Projektów czy Model Dojrzałości Rządowego Zarządzania Projektami. Zajmuje się także zarządzaniem zakupami publicznymi, zarządzaniem efektywnością, zarządzaniem strategicznym i zarządzaniem innowacyjnością. Zajmuje się także zarządzaniem wiedzą – opracował własny, holistyczny model zarządzania wiedzą w środowisku projektów. Jest członkiem panelu ekspertów ds. zarządzania projektami przy Government Accountability Office, amerykańskim odpowiedniku Najwyższej Izby Kontroli. Był znaczącym współautorem głównych światowych standardów z obszaru zarządzania projektami, publikowanych przez Project Management Institute, najważniejszą organizację zrzeszającą specjalistów ds. zarządzania projektami.
Zarejestruj się i zapisz się do newslettera, aby otrzymać wszystkie treści za darmo