Komentarze bieżące

Kulturowo jestem Polakiem

Kiedy pytam o typowo polską muzykę, najczęściej wskazuje się tę, która jest de facto z importu. Często słyszę: „disco polo”, czy „rock”. A gdzie kujawiaki czy oberki?

Nie możemy przyjąć wszystkich

Polityka migracyjna powinna być dostosowana do wymiernych potrzeb rynku pracy. Na podstawie dobrej diagnozy i strategii gospodarczej należy zdecydować, czy (i kiedy) Polska ma stać się krajem imigracyjnym

Imigrant Schrödingera. Nie istnieje i istnieje

Przybysze z innych krajów często pozytywnie wpływają na wzrost gospodarczy. Wpływają na innowacyjność gospodarek, uzupełniają też braki na rynku pracy. Jednak ich obecność wzmaga nierówności dochodowe.

Gospodarka potrzebuje imigrantów

Polska nie ma ani spójnej polityki migracyjnej, ani skutecznej polityki demograficznej. Obie są ważne, bo bez dostatecznej liczby mieszkańców nie będziemy się rozwijać, nawet jeśli stworzymy wyśmienite warunki dla przedsiębiorczości

Nagranie z Debaty NK „Cyfrowy despotyzm” – Gurtowski, Izdebski, Mileszyk, Kroplewski


Rady Wuja Sama

Raport CSBA wskazuje, że Polska odgrywa kluczową rolę dla zdolności NATO do odstraszania rosyjskiej agresji w regionie państw bałtyckich. Konieczna jest jednak gruntowna modernizacja i przemodelowanie naszych sił zbrojnych

Piekutowski w PR24: podstawowe wskaźniki społeczno-gospodarcze pokazują, że w Polsce występują znaczne różnice międzyregionami


Dramat demograficzny z wielką Polską w tle

Można pomyśleć Polskę liczącą 2-3 razy więcej ludzi niż dziś. Wymaga to mądrej polityki demograficznej, ale i pracy metapolitycznej: musimy pożegnać się z fiksacją na pochodzeniu etnicznym czy religii, i samookreślić się na nowo jako naród wyraźnie polityczny

Bilans dodatni z kilkoma niedociągnięciami


Niekończący się sen o wrogu

Mowa Leszka Jażdżewskiego powinna niepokoić wszystkich, którym marzy się model polityki mniej plemiennej, a bardziej deliberatywnej, nastawionej na rozwiązywanie problemów społecznych, a nie na konkurs retorycznych sztuczek

Festiwal obietnic i oskarżeń

Kampania polskich polityków przed wyborami do Parlamentu Europejskiego skupia się na sprawach krajowych. W rezultacie tracimy możliwość dyskusji nad tym, do jakiej Unii Europejskiej chcemy należeć w przyszłości

Strajk nauczycieli: nie wygrał nikt

Strajkujący nauczyciele przegrali, gdyż przyjęta przez nich forma protestu musiała doprowadzić do konieczności podjęcia tragicznego wyboru. Nie wygrał też rząd, gdyż najważniejsze problemy pozostają nierozwiązane