Gorączka legislacyjna. Zespół objawów

Dla niemal 83-milionowych Niemiec wskaźnik zmienności prawa jest przeszło 20 razy niższy niż u nas, zaś w kraju ponad półtora raza większym od Polski, jakim jest Wielka Brytania, objętość dzienników urzędowych jest około siedmiokrotnie mniejsza

Streszczenie analizy dr Agnieszki Dudzińskiej dla Warsaw Enterprise Institute i „Nowej Konfederacji”

 

 • Polskie prawo jest niestabilne, złożone i zmienne. Jest to istotna bariera w rozwoju kraju.
 • Według 72% przedsiębiorców polskich niestabilność prawa jest przeszkodą w prowadzeniu działalności gospodarczej.
 • Wg danych Grant Thornton liczba i objętość przyjmowanych w Polsce przepisów przyjmują niepokojąco duże rozmiary.
 • Analiza dr Agnieszki Dudzińskiej z Instytutu Studiów Politycznych PAN obejmuje diagnozę problemów polskiej legislacji i propozycje środków zaradczych.

Dla 83-milionowych Niemiec wskaźnik zmienności prawa, publikowany przez GT, jest przeszło 20 razy niższy niż u nas, zaś w Wielkiej Brytanii (półtora raza większej od Polski), objętość dzienników urzędowych jest około siedmiokrotnie mniejsza

 • Problemu nadprodukcji prawa nie można tłumaczyć jedynie transformacją ustrojową i dostosowaniem do wymogów UE – np. w Słowenii zmienność prawa była dwukrotnie mniejsza niż w Polsce.
 • Przyczyną niestabilności prawa może być potrzeba interpretacji: tworzone są słabe przepisy, które następnie wymagają doprecyzowania.
 • Brakuje kontroli rządu nad ostatecznym kształtem własnych projektów: Sejm wprowadza merytoryczne zmiany w ok. 80% projektów rządowych.

Zdarza się nawet, że nowelizowane są ustawy, które jeszcze nie weszły w życie

 • Zasady techniki prawodawczej są notorycznie łamane poprzez:
  • wielokrotne nowelizacje tych samych ustaw;
  • nowelizacje aktów nowelizujących;
  • przedkładanie projektów dotyczących więcej niż jednej ustawy
  • niejasne brzmienie tytułów ustaw zmieniających (niejasność co do przedmiotu);

Z niektórych tytułów mimo szczegółowego wyliczenia nowelizowanych ustaw nie wynika wprost, czego dotyczy zmiana

 • Wśród rekomendowanych rozwiązań są m.in.:
  • Stworzenie centrum decyzyjnego, odpowiedzialnego za politykę legislacyjną;
  • Zwiększenie kontroli rządu nad rządowymi projektami ustaw;
  • Prewencyjna kontrola projektów ustaw;
  • Ewaluacja ustaw po danym okresie ich obowiązywania;
  • Tworzenie tzw. punktów weta (zasada uzyskiwania równoczesnej zgody kilku aktorów, np. Prezydenta i Senatu).

Przeczytaj całą analizę

socjolog, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN, działaczka społeczna. Inicjatorka realizowanego od 2009 projektu "Wszystko jasne. Dostępność i jakość edukacji dla uczniów niepełnosprawnych", pierwszy społeczny Rzecznik uczniów niepełnosprawnych. Zainteresowania naukowe autorki dotyczą systemu politycznego, legislacji, instytucji politycznych, reprezentacji politycznej oraz polityki publicznej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz