CZYTELNIA


Liberalizm a demokracja

We współczesnym świecie ścisły związek liberalizmu z demokracją jest po prostu faktem. Państwo liberalno-demokratyczne czy też – jak je również nazywamy – demokratyczne państwo prawa, stało się modelowym rozwiązaniem nie tylko w krajach należących do…


Władza wolności

Czy wolność może rządzić państwem? Czy władza może być władzą w służbie wolności? Tak postawiony temat musi budzić wątpliwości, ponieważ w potocznym mniemaniu każda władza, a zwłaszcza władza polityczna obdarzona środkami przymusu, wydaje się raczej…


Solidarność a polska tradycja insurekcyjna

Zwyczajne powstania Polskie tradycje „wybijania się na niepodległość” to przede wszystkim dzieje walk zbrojnych – powstań, buntów, różnie pojmowanych rewolucji. Jednakowoż w poprzednich stuleciach myślenie insurekcyjne, a więc gotowość do sięgnięcia po metody walki zbrojnej…


Historia wolności w chrześcijaństwie

Tylko połączone siły Kościoła i Państwa mogły wygnać ducha pogaństwa, którym od niepamiętnych czasów przeniknięte było starożytne społeczeństwo; przykładu dostarczało despotyczne Cesarstwo Wschodnie Gdy Konstantyn Wielki przeniósł stolicę imperium z Rzymu do Konstantynopola, na rynku…


Historia wolności w czasach starożytnych

Wolność, podobnie jak religia, służyła i służy nadal jako motyw szlachetnych czynów, ale i nierzadko jako pretekst do zbrodni Działo się tak od chwili, gdy 2460 lat temu w Atenach zasiane zostało ziarno wolności, aż…


Liberalizm a chrześcijaństwo

Tytuł mojego wykładu brzmi: “Liberalizm a chrześcijaństwo”. Muszę jednak już na wstępie uprzedzić Państwa, że wykład mój nie będzie systematycznym przedstawieniem obiecywanego przez tytuł problemu. Jest to problem ogromny. Będąc zmuszony do ograniczenia się w…Pacyfik i Eurazja. O wojnie – Zakończenie

Niniejsza książka jest efektem lektur, analiz, wyjazdów i rozmów prowadzonych na przestrzeni przeszło pięciu lat. Sam proces pisania zajął niemal rok, począwszy od czerwca 2015 r. A był to czas, w którym omawiane w pracy…Demokracja i instytucje

Demokracja jest jednym z najczęściej przywoływanych w naszych debatach publicznych pojęć, i zarazem jednym z najbardziej wieloznacznych Bernard Crick w swej niewielkiej, lecz znakomitej książce In defence of politics pisał z sarkazmem, iż demokracja służy w zasadzie…


Własność i wolność

Współczesny człowiek żyjący w warunkach cywilizacji zachodniej dysponuje praktyczną wiedzą o bliskich związkach między własnością prywatną czy jednostkową a wolnością. Właściwie można by powiedzieć, że żywi on głębokie przekonanie, że warunkiem wolności jest własność. Posiadanie…


Granice relatywizmu politycznego

Biedna ta zasada relatywizmu politycznego. Biedne twierdzenie, iż potęga państwa jest odwrotnie proporcjonalna do siły państw i narodów z którymi ma ono sprawy sporne I. Herezje. Biedna ta zasada relatywizmu politycznego. Biedne twierdzenie, iż potęga…


Kompromis jest możliwy

Jacek Sokołowski Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ Arkadiusz Radwan Doktor nauk prawnych, adwokat. Prezes Instytutu Allerhanda Sokołowski, Radwan: Kompromis jest możliwy Konflikt wokół TK dotarł do punktu, w…