Nie masz czasu na zapoznanie się z całością artykułu? Wystarczy, że klikniesz ikonę „oznacz artykuł do przeczytania później”. Wszystkie zapisane publikacje znajdziesz w profilu czytelnika

Azja – dzisiejsze centrum świata. Polska w nowym układzie sił

Czy faktycznie można powiedzieć, że Azja staje się nowym centrum świata? Które państwa poza Chinami będą odgrywać najważniejszą rolę? Jaka powinna być polska strategia wobec Azji? Zapraszamy do lektury raportu z kolejnego seminarium eksperckiego NK

Zapraszamy do lektury seminarium eksperckiego „Nowej Konfederacji”, dotyczącego zmian w ładzie światowym. Seminarium odbyło się 27 października 2021. Zaprosiliśmy ekspertów najwyższej klasy, którzy zadali sobie następujące pytania:

 • Czy faktycznie można powiedzieć, że Azja staje się nowym centrum świata?
 • Jakie scenariusze rozwoju sytuacji w Azji są najbardziej prawdopodobne? Czy możliwe, że Chiny stają się dominującym mocarstwem?
 • Które państwa poza Chinami będą odgrywać najważniejszą rolę?
 • Jaką rolę odgrywają/odgrywać będą organizacje i sojusze międzynarodowe skoncentrowane na Azji – AUKUS, Szanghajska Organizacja Współpracy, QUAD, format 17+1?
 • Jak można ocenić polską politykę wobec głównych graczy w Azji, przede wszystkim wobec Chin? Czego brakuje?

W seminarium uczestniczyli: Paweł Behrendt—Uniwersytet Wiedeński, dr Małgorzata Bonikowska—Centrum Stosunków Międzynarodowych, prof. Bogdan Góralczyk—UW, Jakub Kamiński—Dział Azjatycki Nowej Konfederacji, dr hab. Michał Lubina—Uniwersytet Jagielloński, Bartłomiej Radziejewski—Nowa Konfederacja i dr Krzysztof Zalewski—Instytut Boyma.

Seminarium prowadził Jarema Piekutowski.

 • „Powinniśmy pilniej przyjrzeć się Indiom, które w najbliższym czasie mogą stać się jednym z najistotniejszych aktorów na arenie międzynarodowej” (prof. Bogdan Góralczyk)
 • „Wbrew temu, co chcielibyśmy sądzić, różnice kulturowe między Polską i Wielką Brytanią nie są tak wielkie, jak pomiędzy Wietnamem i Indonezją” (Paweł Behrendt)
 • „Europa straciła status podmiotu rozgrywającego. W dyskursie państw azjatyckich jest jej coraz mniej. Kierunki polityczne projektowane są bez Europy” (dr Małgorzata Bonikowska)
 • Istnieją państwa, które okazały się dla Polski zmarnowanymi okazjami (np. Wietnam), albo przeciwnie – dobrze rokują we wzajemnych relacjach (np. Korea Południowa czy Japonia) (dr hab. Michał Lubina)
 • „Ze względu na swoją specyfikę oraz zasoby kulturowe Azja jest znacznie lepiej niż Europa przystosowana do przejścia z komunikacji wizualno-piśmiennej do ustnej i wielozmysłowej, w której kierunku (wg Marshalla McLuhana) idziemy” (Bartłomiej Radziejewski).
 • „Obecną dwubiegunowość świata (gdzie dwoma biegunami są Stany Zjednoczony i Chiny) można rozbić na wielobiegunowość. By tak się stało, potrzebujemy większej spójności europejskiej polityki wobec Indo-Pacyfiku, a także większego udziału Polski w jej kształtowaniu” (dr Krzysztof Zalewski).
 • „Wysoki poziom szkód dla środowiska i klimatu jest konsekwencją dotychczasowego modelu rozwoju cywilizacyjnego, a który zaadaptowała również szybko rozwijająca się Azja” (Jakub Kamiński)

Celem seminariów NK jest analiza bieżącej sytuacji w obszarach ważnych dla państwa (np. transport publiczny, polityka społeczna, rynek pracy, edukacja, obronność, polityka zagraniczna) oraz wykreowanie pomysłów na analizy, ekspertyzy, raporty, debaty i wydarzenia, a także rekomendacji do polityk publicznych.

 

 POBIERZ RAPORT „AZJA – DZISIEJSZE CENTRUM ŚWIATA. POLSKA W NOWYM UKŁADZIE SIŁ”

 

 

Zdjęcie: T.Domes, Flickr

Świat intelektualny – od uniwersytetów po media – nie nadąża dziś za gwałtownymi przemianami rzeczywistości politycznej, gospodarczej i społecznej, opisując je za pomocą kategorii z poprzednich epok. To zasadniczo obniża jakość rządzenia, które musi rozstrzygać dylematy przy użyciu wiedzy dostępnej w danej chwili. Deficyt tej ostatniej zwiększa ryzyko decyzji błędnych lub wręcz katastrofalnych, jak również – dominacji fałszywych ideologii. Polski dotyczy to w stopniu szczególnym, ze względu na trudne położenie geopolityczne i słabość intelektualną (uniwersytetów, mediów, think tanków).

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zobacz