fbpx

Wojciech Paczos

makroekonomista, Associate Professor w Cardiff University, adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Ukończył doktorat w European University Institute we Florencji, absolwent SGH. Wykłada bankowość i metody numeryczne. Prowadzi badania nt. długu publicznego, polityki monetarnej i gospodarki w czasie pandemii. Ich wyniki publikuje w międzynarodowych czasopismach naukowych (m.in. Oxford Economic Papers) i prezentuje na konferencjach na uniwersytetach i w bankach centralnych. Zdobywca grantu NBP i nagrody Austriackiego Banku Narodowego. Wyróżniony medalem Kopernika PAN. Członek UK Higher Education Academy. Jest założycielem Fundacji „Dobrobyt na Pokolenia”, członkiem Concilium Civitas i Zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk.

Publikacje autora