Wiesław Nynca

absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki w obrębie pedagogiki resocjalizacyjnej. Adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego oraz wykładowca PWSH Pomerania w Chojnicach. W ramach praktyki zawodowej specjalista sądowy w zakresie pedagogiki (pracownik II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Chojnicach przy Sądzie Okręgowym w Słupsku) oraz nauczyciel w placówce diagnostyczno-resocjalizacyjnej (Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach). Zainteresowania naukowe skupia wokół diagnozy, metodyki oraz efektywności w resocjalizacji nieletnich. Autor publikacji naukowych w czasopismach oraz opracowaniach pod redakcją naukową, recenzji publikacji naukowych, promotor i recenzent kilkuset prac licencjackich oraz magisterskich.

Publikacje autora