Wawrzyniec Rymkiewicz

redaktor naczelny kwartalnika „Kronos”, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący rady Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego. Autor książek: Ktoś i nikt. Wprowadzenie do lektury Heideggera (2002), Formy istnienia. Heidegger według Arystotelesa (2015). Tłumacz Schellinga i Heideggera.

Publikacje autora