Toshi Yoshihara

ekspert amerykańskiego think tanku CSBA, były przewodniczący Instytutu Studiów nad Azją i Pacyfikiem w US Naval War College, gdzie przez ponad dziesięć lat wykładał strategię. Jest profesorem wizytującym w Fletcher School of Law and Diplomacy (Uniwersytet w Tufts) w zakresie polityki międzynarodowej. Wykładał w Departmencie Strategii w US Air War College. Był analitykiem badawczym w Instytucie Analiz Polityki Zagranicznej RAND oraz American Enterprise Institute. Jest laureatem nagrody marynarki wojennej Meritorious Civilian Service Award. Jest współautorem książki „Red Star over the Pacific: China's Rise and the Challenge to U.S. Maritime Strategy” (Naval Institute Press, 2010), tłumaczonej między innymi na język chiński, niemiecki i japoński.

Publikacje autora