Tomasz Słupik

Doktor politologii, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się historią idei, ze szczególnym uwzględnieniem epoki nowożytnej oraz rosyjskiej myśli społeczno-politycznej XIX i XX w. Znawca historii, kultury i współczesnych stosunków narodowościowych na Górnym Śląsku. Autor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych z tej dziedziny. W tym m.in.: „Wyznania Górnoślązaka, czyli sięgnąć niemożliwego” (Sosnowiec 2008) oraz „Narody i nacjonalizm na Górnym Śląsku w XX wieku” (Toruń 2008). Artykuły z zakresu historii idei to: „Filozofia polityki a ponowoczesność” (Katowice 1999), „Michel Foucault – filozof wykluczenia” (Katowice 2000), „Krótka historia idei populizmu” (Katowice 2005), „Alexis de Tocqueville a nowoczesne rozumienie pojęcia wolności u Hannah Arendt” (Toruń 2007). Współautor wraz z dr Małgorzatą Myśliwiec badań na temat aktywności politycznej mieszkańców województwa śląskiego w latach 2009 i 2010. Komentator życia politycznego w mediach ogólnopolskich i regionalnych.

Publikacje autora