Tomasz Mielczarek

prasoznawca, historyk i medioznawca. Profesor zwyczajny związany z Instytutem Dziennikarstwa i Informacji na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Publikacje autora