Newsletter

Roman Graczyk

Absolwent dziennikarstwa i nauk politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziennikarz. Debiutował w bezdebitowymn studenckim piśmie “Aplauz” w r. 1981, po stanie wojennym pisywał dla emigracyjnego „Kontaktu” i podziemnego „Bez Dekretu”. W latach 1984 - 1991 pracował w „Tygodniku Powszechnym”, od 1991 do 1993 w „Radiu Kraków”, od 1993 do 2005 w „Gazecie Wyborczej”. Od 2007 r. pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej w Krakowie. Wydał: Konstytucja dla Polski, Znak-Fundacja Batorego, 1997; Polski Kościół - polska demokracja, Universitas , 1999; Bo jestem z Wilna (wywiad-rzeka z Józefą Hennelową), Znak, 2001; Tropem SB. Jak czytać teczki, Znak 2007; Cena przetrwania? SB wobec Tygodnika Powszechnego, Czerwone i Czarne, 2011: Chrzanowski, Świat Książki, Warszawa 2013, Od uwikłania do autentyczności. Biografia polityczna Tadeusza Mazowieckiego, Zysk i S-ka, Poznań 2015.

Publikacje autora

Węgry, Polska, dwa bratanki…

Razem z głosowaniem nad uruchomieniem procedury z art. 7 przeciwko Węgrom, rośnie prawdopodobieństwo porzucenia założenia jedności Unii na rzecz założenia, że są w Unii państwa bardziej i mniej europejskie

Polityka migracyjna UE. Jak wyjść z sytuacji bez wyjścia?

Fundamentem zachodniej kultury politycznej i prawnej jest zasada uniwersalnych praw człowieka. Jednak nie można nie widzieć, że imigracja w takiej skali, jaką mamy dzisiaj, to problem wielkiej zmiany społecznej

Macron nie odpuszcza, Merkel zachęca do kompromisu

Najważniejsza w strasburskim przemówieniu formuła to „nowa europejska suwerenność, zdolna dać ochronę Europejczykom”. Prezydent Francji chce przekonać krytycznych wobec Unii obywateli, że bez niej żyłoby się im gorzej

Macron walczy z fake newsami, czyli lepsze wrogiem dobrego

Rosja, która stoi za fałszywymi informacjami, destabilizującymi życie polityczne Zachodu, czeka na uchwalenie legislacji, która będzie zabójcza dla wolności słowa

Gra pozorów

Ustawy o KRS i SN wyłaniające się z prac sejmowych ustanawiają nowy porządek prawny w zakresie wymiaru sprawiedliwości, który można nazwać upartyjnionym. Czym zatem była cała lipcowa awantura?

Europejskie wyznanie wiary Macrona

W pełnym pasji przemówieniu na temat przyszłości UE prezydent Francji pomieścił wielkie idee, ambitne wielkie projekty i rozwiązania szczegółowe. Co z niego wynika dla Polski?

Silna Polska w słabej Europie?

Traktowanie Unii jako zagranicy w tradycyjnym rozumieniu nie ma już sensu na tym poziomie integracji. Jarosław Kaczyński tego nie rozumie, co prowadzi do porażki naszej polityki europejskiej

Dużo teatru, trochę nadziei

Macron dokonał rzeczy niezwykłej, ale czy z tego wynika, że jego rządy, teraz już mające oparcie w solidnej większości parlamentarnej, zapowiadają się rzeczywiście jako przełomowe?