Newsletter

Remigiusz Okraska

z wykształcenia socjolog, w roku 2000 współzałożyciel, a następnie redaktor naczelny pism „Obywatel” i „Nowy Obywatel”. Twórca koncepcji i redaktor portalu www.lewicowo.pl, przypominającego dzieje i dorobek polskiej lewicy niekomunistycznej, funkcjonującego od roku 2009. W latach 2001-2005 redaktor naczelny ekologicznego miesięcznika „Dzikie Życie”, do roku 2016 jego stały współpracownik. Od roku 1997 publicysta, autor kilkuset tekstów prasowych. Redaktor i pomysłodawca około 20 książek, w tym polskich przekładów prac Aldo Leopolda, Davida C. Kortena i Dave’a Foremana, a także wyborów tekstów zapomnianych lub mało znanych polskich myślicieli społeczno-politycznych, m.in. Edwarda Abramowskiego, Romualda Mielczarskiego, Jana Wolskiego, Jana Gwalberta Pawlikowskiego, Franciszka Stefczyka. Mieszka, żyje i zarabia w Polsce B, czym różni się od 99% polskiego komentariatu politycznego.

Publikacje autora

Kto robi socjal, ten wygrywa

Historyczna misja lewicy jeszcze się nie wyczerpała. Wyzwania cywilizacyjne XXI wieku będą szansą, żeby nastąpił powrót myślenia nie tyle tradycyjnie socjalistycznego, ile wspólnotowo-prospołecznego

Jak prawica ekologię porzuciła

Dziś na prawicy trudno o taki stosunek wobec kultury i przyrody, jaki sto lat temu rzadko występował na lewicy. Tymczasem ochrona środowiska jest zbieżna z kilkoma postawami konserwatywnymi