Prof. Monika Nalepa

politolog, wykłada na University of Chicago. W swoich badaniach skupia się na sprawiedliwości transformacyjnej, partiach politycznych i władzy ustawodawczej oraz stosowaniu teorii gier do politologii porównawczej, zwłaszcza w odniesieniu do postkomunistycznych państw europejskich. Autorka książki „Skeletons in the Closet: Transitional Justice in Post-Communist Europe”.

Publikacje autora