Kup prenumeratę i czytaj NK

Prof. Michael Abdalla

Asyryjczyk, urodził się w północno-wschodniej Syrii. Do Polski przyjechał na studia na początku lat 70. Jest arabistą i syrologiem, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autorem licznych publikacji poświęconych asyryjskiej społeczności i tematyce bliskowschodniej.

Publikacje autora