Kup prenumeratę i czytaj NK

prof. Marek Okólski

polski demograf i ekonomista; profesor zwyczajny, kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, w latach 1993-2016 dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, wcześniej profesor w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie.

Publikacje autora