prof. Maciej Kowalewski

Doktor habilitowany nauk społecznych, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektor Instytutu Socjologii na tej uczelni. Przewodniczący Sekcji Socjologii Miasta PTS. W swoich publikacjach opisuje miasta i społeczne wyobrażenia na ich temat, prowadzi także badania na temat protestów, niezadowolenia i narzekania.

Publikacje autora