prof. Andrzej Zybertowicz

socjolog, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2008–2010 doradca prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego ds. bezpieczeństwa państwa, od 2015 doradca społeczny prezydenta RP Andrzeja Dudy, doradca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W 2006 był ekspertem Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych. Współautor takich książek jak m.in. „Privatizing the police-state: the case of Poland”, „Transformacja podszyta przemocą. O nieformalnych mechanizmach przemian instytucjonalnych” oraz „Samobójstwo Oświecenia. Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat”.

Publikacje autora