Kup prenumeratę i czytaj NK

Piotr Sikora

dr hab. filozofii. Jest kierownikiem Katedry Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii Akademii "Ignatianum" w Krakowie oraz redaktorem "Tygodnika Powszechnego". Od 10 lat uczestniczy międzyreligijnych badaniach nad duchowością i mistyką prowadzonych przez "The Elijah Interfaith Institute"; od 30 lat praktykuje medytację chrześcijańską inspirowaną duchowością ojców pustyni i mistyków nadreńskich (zwłaszcza Mistrza Eckharta). Jest autorem licznych artykułów i trzech książek: "Słowa i zbawienie" (2004), "Logos niepojęty" (2010) i "Drogi Jednego. Chrześcijaństwo otwarte" (2016). Żonaty, ma trójkę (prawie) dorosłych dzieci. Zdjęcie: Grażyna Makara.

Publikacje autora