Michał Sutowski

politolog, absolwent MISH UW, członek zespołu Krytyki Politycznej oraz Instytutu Studiów Zaawansowanych. Komentator polityczny, redaktor "Pism politycznych" Jacka Kuronia oraz "Kapitału w XXI wieku" Thomasa Piketty'ego, tłumacz książek, m. in. Ulricha Becka, Iwana Krastewa, Michaela Kazina, a ostatnio Jana-Wernera Müllera "Co to jest populizm?" oraz Pawła Brykczyńskiego "Gotowi na przemoc". Autor wywiadów-rzek z Agatą Bielik-Robson, Ludwiką Wujec i Agnieszką Graff, w 2017 roku wydał tom wywiadów politycznych "Rok dobrej zmiany".

Publikacje autora