Newsletter

Michał Matlak

doktor nauk politycznych i społecznych, absolwent Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, stały współpracownik “Kultury Liberalnej”, publikował m.in. w The New York Review of Books, autor książki z wywiadami “Polska w Europie, Europa w Polsce. Rozmowy na kwiatowym dywanie”. Od 2016 roku pracuje w Parlamencie Europejskim. Ekspert ds. relacji religii i polityki oraz spraw instytucjonalnych Unii Europejskiej. Przebywał na pobytach badawczych w Princeton, Leuven i Hertie School of Governance w Berlinie, w 2016 roku otrzymał stypendium im. Józefa Tischnera w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu.

Publikacje autora

Czy katolik może być liberałem? Trylogia ojca Zięby

O. Zięba jest reprezentantem tej chrześcijańskiej szkoły politycznej, która akceptuje demokrację liberalną przy jednoczesnym uznaniu, że nie może ona istnieć bez oparcia w transcendencji