Kup prenumeratę i czytaj NK

Magdalena Pękacka

dyrektorka Forum Darczyńców w Polsce. Z Forum związana od jedenastu lat. Prowadzi projekty edukacyjne, badawcze i działania rzecznicze. Współautorka „Standardów działania fundacji korporacyjnych” wydanych przez Forum Darczyńców w 2015 roku, inicjatorka i redaktorka trzech edycji badań „Fundacje korporacyjne w Polsce” (2007, 2012, 2017) oraz podręcznika dla organizacji społecznych pt. „Standardy mierzenia efektów działań” (2017). Była Sekretarzem Grupy Roboczej organizacji społecznych, która w latach 2009-2014 pracowała nad zmianami przepisów o zbiórkach publicznych. Wiceprezeska Zarządu europejskiej sieci DAFNE (Donors and Foundations Network in Europe). Ekspertka ds. prawa fundacyjnego Europejskiego Centrum Fundacji w Brukseli. Autorka artykułów dotyczących organizacji pozarządowych i społecznego zaangażowania biznesu. Prowadzi zajęcia ze studentami studiów podyplomowych „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy” w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Z wykształcenia socjolożka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, o specjalizacji „Organizacje pozarządowe”.

Publikacje autora