Maciej Szymkiewicz

filozof, absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, współpracownik wydawnictwa Vesper, m.in. redaktor publikacji "Sejm się śmieje" (Vesper, 2006) i autor posłowia do noweli Roberta Louisa Stevensona "Doktor Jekyll i pan Hyde" (Vesper, 2007), w latach 2003-2005 redaktor „Naszej Gazety Regionalnej” w Choszcznie

Publikacje autora