Łukasz Małecki-Tepicht

absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2003-2006 był pracownikiem Wydziału Oświaty w Warszawie. W latach 2012-2015 był zaangażowany w rady rodziców dwóch stołecznych placówek oświatowych. Był inicjatorem powstania Fundacji Partnerstwo dla Edukacji. Jest absolwentem Szkoły Trenerów Instytut Zarządzania przez Wartości.

Publikacje autora