Kup prenumeratę i czytaj NK

Leszek Skiba

Członek Rady Instytutu Sobieskiego i ekspert ds. ekonomii politycznej. Bada funkcjonowanie rządu w Polsce oraz krajach europejskich, procesy decyzyjne, relacje między polityką a administracją oraz funkcjonowanie partii politycznych w Polsce. Autor publikacji naukowych i analitycznych w zakresie swoich badań. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładał w Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu, pracował też dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Publikacje autora