Krzysztof Tyszka

Student Kolegium MISH UW, stypendysta MNiSW. Licencjat nagrodzony wyróżnieniem pisał o filozofii techniki u braci Jünger i Heideggera. Obecnie przygotowuje pracę magisterską w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych o pokoleniu pierwszej wojny. Stały współpracownik kwartalnika filozoficznego „Kronos”.

Publikacje autora

Zarejestruj się i zapisz się do newslettera, aby otrzymać wszystkie treści za darmo