Newsletter

Kamil Goryń

pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytetu w Białymstoku. Doktor nauk o bezpieczeństwie, absolwent studiów magisterskich z socjologii. W swojej pracy naukowej skupia się na kwestiach wpływu rozwoju technologicznego na bezpieczeństwo narodowe. Po godzinach współorganizator meetupu BiałQA (białqa.org) zrzeszającego białostocką społeczność osób zainteresowanych dbaniem o jakość wytwarzanego oprogramowania.

Publikacje autora

Jak technologie kontrolują nasze życie

Ironią losu jest, że to właśnie demokracje liberalne stworzyły odpowiednie warunki do rozwoju technologii, która obecnie może służyć do globalnej inwigilacji