Justyna Godlewska-Szyrkowska

adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Podyplomowych UW, Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim; w latach 2016–2020 prodziekan ds. studenckich na WNPiSM UW. Badaczka polityki edukacyjnej i polityki społecznej.

Publikacje autora