fbpx

Jan Vogler

Studiował nauki o polityce i stosunki międzynarodowe na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie University of California, Berkeley, London School of Economics and Political Science oraz Duke University. Na Duke University obronił w 2019 roku pracę doktorską. Jego dysertacja dotyczy perspektywy porównawczej administracji publicznej w różnych krajach. Jeden z rodziałów, który został niedawno opublikowany w „World Politics“, dotyczy w szczególności długotrwałego wpływu historycznej dominacji imperialnej na administrację publiczną Polski.

Publikacje autora