Dr. hab. Sławomir Kalinowski

ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, specjalista od spraw ubóstwa i poziomu życia na obszarach wiejskich, wykładowca akademicki, ekspert Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej

Publikacje autora